Junior Tour

Info om Junior Tour

Narvesen Tour er nå blitt Junior Tour

Narvesen takket i fjor av som samarbeidspartner med NGF, på de regionale turneringene for juniorer. Nytt navn på turneringene i 2024 er Junior Tour.

Hva er Junior Tour?

 Junior Tour er  turneringer for barn og ungdom i alderen 6-19 år, som arrangeres av klubbene i din region (Region Vest). Her er Bjørnefjorden, Fana, Sotra, Bergen, Herdla, Voss, Sunnfjord og Haugalandet/Nordvegen golfklubber med.
Målene med Narvesen Tour er først og fremst å rekruttere opg inspirere flere jenter og gutter til turneringsspill, på tvers av klubbene, og å være en av møteplassene hvor spillere fra forskjellige klubber blir kjent med hverandre, konkurrerer mot hverandre og motiverer hverandre i et mestringsorientert miljø. Turneringene er inndelt i ulike klasser etter kjønn, alder og ferdighetsnivå, og det er tilpassede banelengder og ulike spilleformer for de ulike klassene.

Påmelding

Når man melder seg på til en Narvesen Tour turnering blir man automatisk påmeldt i riktig klasse, ut fra kjønn, alder og handicap, men arrangør skal gjøre tilpasninger ut fra ønsker fra foreldre/spillere når dette er til det beste for utøveren.

Påmelding gjøres elektronisk i GolfBox, hvor også påmeldingsfristene er angitt. Informasjonen i GolfBox er åpen også for ledere/foreldre som ikke er registrerte brukere. Ved behov for hjelp til påmelding kontaktes spillerens hjemmeklubb.

Spilleformen Maksimum Score

Spilleformen som blir brukt i de fleste klassene er maksimum score. Denne spilleformen spilles som slagspillkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slagene, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5) slag. Det vil si at man skriver 8 slag på et par 3 hull, 9 slag på et par 4 hull og 10 slag på et par 5 hull.

Klasseinndelinger

Navn

Om klassen

M8: Mix 6-8 år

(Par)

For spillere av begge kjønn født 2013-2015 Ingen krav til ferdigheter eller erfaring. Spiller 6 korte (25-50-75 m) spesielt tilrettelagte «hull».

Ingen resultatliste eller rangering av resultater.

M12: Mix 9-12 år

(Par og Birdie)

For spillere av begge kjønn født 2009-2012

Å ha gått på golftrening/golfaktivitet i egen klubb er en fordel, men ikke noe krav. Spiller 9 hull på en kort tilrettelagt bane. Ingen resultatliste eller rangering av resultater. Runden kan være handicaptellende om det er spilt på en slopet bane.

M19: Mix 13-19 år

(Birdie og Eagle)

For begge kjønn, født 2002-2008 med handicap 36,1-54,0. Spiller 9 hull fra korteste tee sted, ca. 1 500 – 2 000 m over 9 hull. Runden kan være handicaptellende.

J15: Jenter 13-15 år

(Eagle)

For jenter født 2006-2008 med handicap 36,0 eller lavere Spiller 18 hull Maksimum Score (med handicap) på en bane som er inntil 4 000 m over 18 hull

G15: Gutter 13-15 år

(Eagle)

For gutter født 2006-2008 med handicap 36,0 og lavere Spiller 18 hull Maksimum Score (med handicap) på en bane som er inntil 4 800 m over 18 hull.

J19: Jenter 16-19 år

(Eagle)

For jenter født 2002-2005 med handicap 36,0 og lavere Spiller 18 hull Maksimum Score (med handicap) på en bane som er inntil 4 800 m over 18 hull.

G19: Gutter 16-19 år

(Eagle)

For gutter født 2002-2005 med handicap 36,0 og lavere Spiller 18 hull Maksimum Score (med handicap) på en bane som er inntil 5 800 m over 18 hull.

Det er premiering av alle klassene, med deltaker premie i klassene M8 og M12 og premie etter resultater i resten av klassene.

Turneringsliste 2024:

Kommer snart!

Påmelding og oversikt for alle regionens turneringer

Kommer snart!

For mer informasjon se NGFs konkurransebestemmelser for Narvesen: https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/spiller/turneringer/Narvesen%20Tour%202021/narvesen-tour-2021-konkurransebestemmelser-1.pdf