Kurskalender

Vi gjennomfører VTG kurs i løpet av sesongen.

Ta kontakt med oss via e-post, eller på telefon 56 30 70 88 dersom du har en større gruppe som ønsker kurs hos oss, så setter vi opp egne kurs.

KURSNAVN

DATO

TID

FOKUS

KOMMENTAR

VTG Kurs 1 Lørdag 30 mars 11:00 - 16:00 Teknikktrening
Søndag 31 mars 11:00 - 16:00 Teknikktrening/banespill
                                                 
VTG Kurs 2   Lørdag 4 mai 11:00 - 16:00 Teknikktrening
  Søndag 5 mai 11:00 - 16:00  Teknikktrening/ Banespill
                                  
VTG Kurs 3   Lørdag 6. juli 10:00 - 15:00 Teknikktrening
  Søndag 7. juli 10:00 - 15:00  Teknikktrening/ Banespill
                                  
VTG Kurs 4   Mandag 22. juli 10:00 - 13:00 Teknikktrening
  Tirsdag 23. juli 10:00 - 14:00  Teknikktrening/ Banespill
  Onsdag 24. juli 10:00 - 14:00         Teknikktrening/ Banespill         
                                  
VTG Kurs 5   Lørdag 17. august 10:00 - 15:00 Teknikktrening
  Søndag 18. august 10:00 - 15:00  Teknikktrening/ Banespill
                                  
VTG Kurs 6   Lørdag 14. september 10:00 - 15:00 Teknikktrening
  Søndag 15. september 10:00 - 15:00  Teknikktrening/ Banespill