Styret 2022

  • Styreleder - Jan-Erik Røstbø
  • Nestleder - Helge Heggland
  • Styremedlem - Anja Sandvik
  • Styremedlem - Ørnulf Jacobsen
  • Styremedlem - Charlotta Strandmark
  • Varamedlem - Solveig Helgesen
  • Varamedlem - Robert Brade

Saker og henvendelse til Styret kan sendes på epost til styret@bjgk.no.

Styreleder / Nestleder

Styremedlemmer

Varamedlemmer