FORE! Folkehelse

Folkehelse og ressursbygging

Helsefremmende satsing i Bjørnefjorden Golfklubb

Målsetting:

FORE! skal være med å skape aktive og gode møteplasser.

Golfanlegget på Hauge ligger sentralt til for innbyggerne, i hele den nye kommunen vår. På dagtid er det god kapasitet på både bane og treningsområde, og vi vil arbeide for at organisasjoner og grupper skal komme og benytte anlegget både som sosial og aktiv møteplass i hverdagen. I dag hjelper vi flere utsatte grupper med å skaffe de en god møteplass. Der vi har golf som aktivitet som er en aktivitet alle kan ta del i. Vi har som formål at vi skal bidra til sosial trening, trivsel, mestring, språktrening for de som trenger det. Og at de som er med som deltakere får en pause fra den hverdagen de står i og sitter igjen med en positiv opplevelse. Vi skal bidra for de menneskene det gjelder til å få en ny start på livet. Vi skal bekjempe utenforskap!

I klubbhuset har vi kaffe lokale og enkelt kjøkken. Der vi har mulighet til å nyte kaffe og lunsj. Vi tilbyr instruksjon og opplæring til gruppene, også er det på sikt meningen at de skal bli selvstendige på golfanlegget.

Grupper vi har pr. i dag:

Rusvern                        PU

Psykisk helse               Flyktninger

Friskliv og mestring      LHL

Skole/Sfo                      Pensjonister

Nav

Innenfor rusvern, psykisk helse, friskliv og mestring og PU er vi medlem av foreningen Ett slag av gangen som er vår hoved samarbeidspartner i forhold til disse gruppene. Les mer om ESAG her www.ettslagavgangen.no

LHL er en gruppe vi har i samarbeide med GGG Golf- Grønn Glede. Les mer om GGG her www.golfforbundet.no/klubb/aktivitet/golf-gronn-glede/

Vi samarbeider med Bjørnafjorden Kommunen og legger ut våre aktiviteter på www.bjornafjorden.friskus.com

Har du en gruppe eller organisasjon som burde prøve dette ut?! Så er det mulig å prøve ut helt uforpliktende med en åpen dag for din gruppe/organisasjon.

Ta kontakt med FORE! Koordinator Aron Arnesen tlfnr. 98015292 eller epost fore@bjgk.no

Tusen takk til våre sponsorer & samarbeidspartnere! 

         Vårt Arbeid | ALDRI ALENE


Kontakt og ansatte | LHL          Golf Grønn Glede     OSBYGGBjørnafjorden Hage & Anlegg | Facebook