Prisliste 2019

Medlemsskap i en norsk golfklubb blir automatisk fornyet, dersom det ikke er skriftlig oppsagt før 31.desember hvert år.

Medlemskontigent

Kategori: Pris
Greenfeemedlemskap 1.900,-
Spillerettsmedlem t.o.m 22 år ** 1.750,-
Spillerettsmedlem f.o.m. 22 år 5.500,-
Spillerettsmedlem student/vernepliktig/lærling 1.800,-
Andelsmedlem * 4.000,-
Andelsmedlem t.o.m 22 år ** 1.750,-
Andelsmedlem student/vernepliktig/lærling 1.800,-
Spillerettsmedlemskap familie
foreldre pluss inntil 2 barn under 18 år
10.500,-
Barn til og med 12 år 350,-

Dugnad

Kategori: Pris
Dugnad 16-19 år
Juniorkomiteen administrerer dugnaden
Dugnad 22 - 74 år
5 timer dugnad eller betaling (se pris)
700,-
Dugnad 75 - år
Fritatt
VTG-medlemmer
Fritatt fra obligatorisk dugnad det kalenderåret de har gjennomført kurs, men er hjertelig velkommen til å delta.

Annet

Kategori: Pris
Leie Bagskap 500,-