Lokale regler

Lokale regler

Lokale regler evalueres fra år til år.

Nye lokale regler for 2019 fås på eget A4-ark i Proshop.

  • Et tilbakevendende punkt er at veier er en integrert del av banen. Dette betyr at man skal slå ballen som den ligger på veiene. Klubben har nå fulgt NGF's anbefaling som gir fri dropp på veier og stier på Bjørnefjorden. Du har da muligheten til å droppe ut en køllelengde fra veien.
  • Alle sikkerhetsnett er "uflyttbare hindringer". Uten straffeslag kan du ta en prøvesving så langt ut fra nettet at du ikke kommer bort i dette. Fra dette punktet kan du så droppe en køllelengde ut.
  • Droppsoner skal benyttes som angitt i reglene. Disse blir kontrollert før turneringene. Dersom en droppsone blir utydelig merket ellers ved selskapsrunder, kan vanlig golfregler benyttes for situasjonen.
  • Alle avstandsmål regnes fra senter green langs sentrallinjen på fairway, deretter 90 grader inn til avstandsmerket.