Komitéer / grupper 2022

Komite oversikt for 2022:

Alle henvendelser til de diverse komiteene kan sendes til post@bjgk.no eller ringer til klubben 56 30 70 88.


BANE/ANLEGG: Komiteleder Rolf Olsen
   
SENIOR: KomitelederGeir Arne Åsnes
   Hans Fevang
    Ingebjørg Klepsvik
     
HERRER: Komiteleder Geir Engelsen - økonomi
    Atle Olsen - turneringer
    Thore Sivertsen - turneringer
Robert Brade
     
DAMER: KomitelederEli Karin Wiberg
 
Anja Sandvik
    Mette Fammestad
Nina Moore
     
BARN OG UNGDOM: Komiteleder Vidar Øvreeide
    Helge Sundøy
    John Arntzen
     
TURNERING: Komiteleder Rolf Olsen
   Nina Moore
     
HCP: Komiteleder Atle Olsen
   Nina Moore
     
SIMULATOR: Komiteleder Geir Dalen
     
GRØNNE FINGRE: Komiteleder Eli Midtkandal
     
VALG: KomitelederHarald Strøm
   Jacob Helland Lassen
    Anita Egge
Trygve Eldegard Dale
     
KONTROLL: Komiteleder Marianne Rød
    Geir Guddal
    Arild Bøthun