Komitéer / grupper 2020

Komite oversikt for 2020:

Alle henvendelser til de diverse komiteene kan sendes til post@bjgk.no eller ringer til klubben 56 30 70 88.


BANE/ANLEGG: Komiteleder Rolf Olsen
Arne Håkon Rød
Mark Mascolo
Ingebjørg Klepsvik
SENIOR: Komiteleder Vidar Skjønberg
Vigdis Olsen
Anne Marit Holsen
Anne-Grethe Just-Olsen
HERRER: Komiteleder Geir Engelsen - økonomi
Geir Dalen - turneringer
Atle Olsen - turneringer
DAMER: Komiteleder Anja Sandvik
Toril Søfteland
Mette M Lunde
Mette Fammestad
Solveig Skjønberg
Linda Farsund Olsen
Ingebjørg Klepsvik
BARN OG UNGDOM: Komiteleder Vidar Øvreeide
John Arntzen
TURNERING: Komiteleder Rolf Olsen
Geir Dalen
Geir Engelsen
Nina Moore
Bjarte Wiberg
HCP: Komiteleder Atle Olsen
Nina Moore
SIMULATOR: Komiteleder Geir Dalen
GRØNNE FINGRE: Komiteleder Eli Midtkandal
Susan Heggland
VALG: Komiteleder Jan Andersen
Terje Olsen
Trygve E. Dale
KONTROLL: Komiteleder Marianne Rød
Geir Guddal
Arild Bøthun