Nyheter

Nominasjon av æresmedlemskap

Styret ber medlemmene nominere kandidatar til æresmedlemskap

I samband med klubben sitt 30 års jubileum i 2024, ynskjer Styret i klubben å få innspel frå medlemmene, på kandidatar som de ynskjer å nominere til æresmedlemskap i klubben.

Nominasjonen sender du på e-post til Styret@bjgk.no, og må vera levert inn i forkant av styremøte tysdag 21.mai

Styret vil handsame alle innkomne forslag på dette møtet, og plukke ut dei som er innafor ramma av det klubben sine statuttar seier er vilkåra for å bli tildelt æresmedlemskap.

Dei nye æresmedlemmene vert presenterte av Styret, under jubileumsdagen laurdag 22.juni.

Statutter for æresmedlemskap i Bjørnefjorden Golfklubb.

1. Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse.

2. Æresmedlemskap kan tildeles personer som enten: (ikke ansatte)

a) Har utført fremragende og fortjenestefullt arbeid for klubben gjennom

mange år, og/eller   

b) Har lagt ned en spesielt stor administrativ innsats over lang tid, og/eller

c) Har bidratt i en eller flere spesielle saker som har fått stor betydning for klubben og/eller

d) Gjennom mange år, så vel som sportslig som administrativt, har betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel i klubben, og/eller  

e) Som aktiv utøver i klubben, og gjennom fremragende sportslige prestasjoner har vært en god ambassadør for klubben og et forbilde for andre utøvere i klubben

3. Styret skal til enhver tid kunne vurdere kandidater som kan utnevnes til  æresmedlemmer på bakgrunn av forslag fremmet av medlemmer.

4. Det er et samlet styre som utnevner æresmedlemmer.

5. Markering av utnevnelsen skjer i klubbens årsmøte.

6. Æresmedlemmer tildeles gratis livslangt medlemskap i klubben.

7. Den som utnevnes til æresmedlem skal motta et synlig bevis på utnevnelsen i form av et diplom og blomster.

8. Det skal opprettes et arkiv over æresmedlemmene med begrunnelse for tildelingen. Oversikt skal finnes på klubbens hjemmeside.

9. Æresmedlemmer skal inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i klubbens regi.