Nyheter

OPNINGSTURNERING

Søndag 28.APRIL

SHOTGUNSTART KL.10:30

Vi starter opp turneringssesongen med 

åpningsturnering søndag 28.april 

Shotgunstart kl. 10:30

PÅMELDING

En klassisk proshopturnering med dame- og herreklasse.
Premiering for nettoresultat, men den med laveste bruttoscoren vil også bli belønnet. 

Det blir også mulighet å delta i en "Closest To Pin" konkurranse.