Nyheter

Tryg Forsikring

Rabattavtale til golfaren og kickback til klubben

Gjennom ein avtale med NGF, tilbyr no Tryg forsikring deg som golfar ein attraktiv avtale, om du samlar forsikringane dine hjå dei.
Tryg inkluderar også ein unik reise- og innbuforsikring der du får der du kan få dekka ein sum midlar til leige eller kjøp av golfutstyr, dersom baggen din skulle komme på avvegar på golfreisa di.

Hjå Tryg får du samstundes Henrik Drange som din eigen personlege kundekonsulent.

Samstundes vil Tryg utbetale Bjørnefjorden Golfklubb ein kickback på 2% av det forsikringsavtalen kostar deg.