Nyheter

2 nye uteksaminerte FORE trenarar

e gratulerar Morten og Aron, som begge no er PGA Trenar 1.

Samstundes nyttar me høvet til å takka Ett Slag Av Gangen som har støtta klubben med finansieringa av dette.