Nyheter

Flott nyplanting på anlegget

Grønne fingre med ein kjempeinnsats

Blomar, buskar og trær er sentrale element i å gje ein golfbane eit estetisk uttrykk som både skapar glede og trivsel.

Me takkar Thomas på Lyssand gartneri for ei stor mengd fine planter, og ikkje minst Grønne fingre - gruppa vår som har gjort ein solid dugnad med å plante ut desse.

Her er nokre bilete som viser kor fint dei har gjort det her på golfklubben dette året: