Nyheter

Sikringsarbeid på tee på hol 8

Arbeid startar opp tysdag 4.juli

Etter flyttinga av tee på hol 7, har det dukka opp ei sikringsutfordring knytt til tee på hol 8, då langtslåande på hol 7 no har truffe denne tee-boksen.

Me vil derfor umiddelbart setje i gong arbeid med å setje opp eit sikringsnett ved den bakre delen av tee 8.