Nyheter

Legg rake tilbake i bunker etter bruk

Med robotklipparar på banen her hos oss, er det viktig at ein alltid legg rakene tilbake i bunkeren etter bruk, og ikkje på kanten av bunkeren.

Robotklipparen er ikkje så smart at han skjønar at det er ei rake som ligg der, og det går ut over både knivane på klipparen og skaftet på rakene, som får seg ein omgang med desse knivane.

Slik skal det gjerast: