Nyheter

Årsmøte 2021 - saksdokument

Grunna Vovid19 må Årsmøte 2021 haldast digitalt - Torsdag 25.februar kl. 18.00

Årsmøtet vert halde på Teams Torsdag 25.februar kl. 18.00.

Årsrekneskap 2020 og Budsjett 2021 vert sendt medlemmane på e-post, saman med dei årsmøtedokumenta du finn nedanfor.
Om du av ein eller annan grunn ikkje skulle få dokumenta på e-post, kan du kontakte administrasjonen om å få ei papirutgåve , og hente denne på klubbhuset.

Alle medlemmer er hjarteleg velkommen til å delta på Årsmøtet 2021

Årsmøtedokumenter 2021.pdf