Nyheter

Simulatorane opnar att frå i morgon

Hugs smittevern-restriksjoneane

Frå tysdag 19.januar er simulatorane våre opne for ordinært spel att.

Les nøye gjennom desse reglane som gjeld for simulatorrommet, før du kjem til anlegget: