Nyheter

Nye prisar på simulator

Så mykje kostar det pr. person

Her er rekne-eksempel på kva det kostar pr. person for eiun 18 hols runde:

Raud sats: :

18 hull 4 personar (3 timar) = kr.300 / 4 = Kr.75 pr. person (kr.112,50 for ikkje-medlemmer)
18 hull 3 personar (3 timar) = kr.300 / 3 = Kr.100 pr. person (Kr.150 for ikkje-medlemmer)
18 hull 2 personar (2 timar) = kr.200 / 2 = Kr.100 pr. person (kr.150 for ikkje medlemmer)
18 hull 1 person (2 timar) = kr.200 / 1 = Kr.200 pr. person (kr.300 for ikkje medlemmer)

Gul Sats 
18 hull 4 personar (3 timar) = kr.600 / 4 = Kr.150 pr. person (kr.225 for ikkje-medlemmer)
18 hull 3 personar (3 timar) = kr.600 / 3 = Kr.200 pr. person (Kr.300 for ikkje-medlemmer)
18 hull 2 personar (2 timar) = kr.400 / 2 = Kr.200 pr. person (kr.300 for ikkje medlemmer)
18 hull 1 person (2 timar) = kr.400 / 1 = Kr.400 pr. person (kr.600 for ikkje medlemmer)

Grøn Sats 
18 hull 4 personar (3 timar) = kr.750 / 4 = Kr.187,50 pr. person (kr.262,50 for ikkje-medlemmer)
18 hull 3 personar (3 timar) = kr.750 / 3 = Kr.250 pr. person (Kr.350 for ikkje-medlemmer)
18 hull 2 personar (2 timar) = kr.500 / 2 = Kr.250 pr. person (kr.350 for ikkje medlemmer)
18 hull 1 person (2 timar) = kr.500 / 1 = Kr.500 pr. person (kr.700 for ikkje medlemmer)

...og med årskort vil det vera endå meir å spare på dei mest populære tidene!!