ProShop

Endra opningstider i Proshop

Ope kl.09.00 - 16:00 på kvardagar og stengt i helgene.

Frå måndag 3.oktober til søndag 16.oktober vert det følgjande opningstider i Proshop:

Kl. 09:00 - 16:00 Måndag, tysdag, onsdag og fredag
Kl. 09:00 - 18:00 Torsdag
Kl. 10:00 - 14:00 Laurdag og søndag

Frå måndag 17.oktober held me ope kl.09.00 - 16:00 på kvardagar og er stengt i helgene.