ProShop

Skifte av grep

Er køllene dine framleis gode, men grepet er utslitt på nokre av dei?

Med jamne mellomrom treng grepet på køllene å skiftast ut.

Dette hjelper me deg med, og me har ei rekkje ulike grep å velje mellom.
Kom innom proshop med køllene, så finn me eit grep som passart for deg og skiftar desse for deg, raskt og effektivt.
Nina eller Bjarte er på plass i klubbhuset på kvardagane, mellom kl.9-15.