Instruksjon, opplæring og kølletilpasning

I skrivande stund har ikkje Bjørnefjorden Golfklubb tilbod om instruksjon og opplæring, men kan hjelpe med kølletilpasning.


Klubben arbeider no med å få på plass eit nytt opplæringstilbod, vonaleg til sesongstart 2024. Informasjon om dette vil du finne på denne sida, så snart me har dette klart.

Me har tilbod om kølletilpasning, gjennom eigne arrangement i regi av:
PING - onsdag 20. mars kl.16 - 20  (simulatorrommet)
WILSON - onsdag 24.april kl.14 - 18 (drivingrangen)
For påmelding tar de kontakt med Bjarte på e-post Bjarte@bjgk.no eller tlf. 41321218

Klubben kan også etter avtale tilby AI-basert kølletilpasning for WILSON sine produkt.
Ta i så fall kontakt med Aron på Fore@bjgk.no eller tlf. 98015292