Nyheter

Skirenn på Bjørnefjorden Golfbane

Laurdag 16.januar kl.11

For alle Bjørnefjordingar

Laurdag 16.januar kl.11 inviterer me  bjørnefjordingane til skidag på golbanen med skirenn for inntil 200 deltakarar i årgangane:
1. 2012-2020 Kort løype (100 plassar) Gratis deltaking
2. 2008-2011 Mellomlang løype (40 plassar) Gratis deltaking
3. 2006-2007 Mellomlang løype (20 plassar) Gratis deltaking
4. 2003- 2005 Lang løype (20 plassar) Deltakaravgift kr.50
5. 2002 og eldre Lang løype (20 plassar) Deltakaravgift kr.100
Yngste klasse vert gjennomført først. Deretter dei andre klassane i stigande rekkefølgje.

Flotte premiar i alle klassar.
I klasse 1 og 2 får alle premie.
I klassane 3-5 vert det premie både til dei beste jentene og gutane 

Påmelding med fullt namn, fødselsår og  sender du på e-post til post@bjgk.no
Påmeldingsfrist er laurdag 16.januar kl. 00.00

Først til mølla - prinsippet gjeld.
Det vert sett opp ventelister i alle klassar.

Deltakarregistrering og ev. betaling gjer de i Proshop (butikken i klubbhuset) når de kjem til anlegget. Ver ute i god tid.

Alle må følgje dei gjeldande smittevernreglane:
Hald avstand på minst 1 meter til andre personar
Antibac/håndsprit hendene 
Ikkje host i retning andre personar
Om du er  sjuk må du halde deg heime og gje beskjed til post@bjgk.no
Bruk munnbind innandørs i klubbhuset

Sal av hot dog, vafler, heimelaga kakao og buljong.

Me ynskjer dykk alle hjarteleg velkommen til ein morosam og aktiv skidag på Bjørnefjorden Golfklubb