Nyheter

Nyheter

Elisabeth Hope frå ByBo og dagleg leiar Bjarte Wiberg markerer signeringa med eit handtrykk

ByBo re-signerer sponsoravtale

Control Team AS og Samdal Rør AS var tidleg ute med å re-signere samarbeidsavtalen med Bjørnefjorden Golfklubb.
No har også ByBo underteikna for nok eit treårig sponsorsamarbeid 

Dei er med dette viktige og verdfulle bidragsytarar til satsinga golfklubben gjer framover, og me gledar oss til ei spennande samarbeid.