Nyheter

Ny Pro på plass for 2020 sesongen

Sverre Marcelius er attende som Pro på Bjørnefjorden Golfklubb

Til nyttår takka Anders Engelsen av som Pro på Bjørnefjorden. No flyttar han til austlandet der han har fått jobb som Pro på Bærum Golfklubb. Me ynskjer han lukke til i den nye stillinga.

Det har ikkje vore flust opp av Pro`ar som har vist interresse for stillinga, og som er villig å gjere jobben på dei premissane vår klubb kan tilby.

Det var derfor gledelig når Sverre tok kontakt med klubben og signaliserte at han no har lyst å komme attende.