Nyheter

ÅRSMØTE BJØRNEFJORDEN GOLFKLUBB 2020

Årsmøte 2020 avholdes i kafeen på klubbhuset torsdag 13.februar 2020


INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BJØRNEFJORDEN GOLFKLUBB 2020

Styret i Bjørnefjorden Golfklubb innkaller med dette til årsmøte i Bjørnefjorden Golfklubb

Torsdag 13.februar kl.18:00 i kafeen i klubbhuset

Saksliste og forretningsorden:


1 Godkjenne de stemmeberettigede
2 Godkjenne innkallingen og forretningsorden
3 Velge dirigent, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å signere protokollen

4 Årsberetning for klubben og komiteer

5 Behandle klubbens regnskap 2019, i revidert stand
6 Behandle innkomne forslag og saker

7 Fastsette medlemskontingent

8 Vedta klubbens budsjett for 2020

9 Valg av æresmedlemmer

10Valg

Forslag og saker til årsmøtet sendes til post@bjgk.no, seinest onsdag 5.februar

Innkallingen til årsmøtet kunngjøres medlemmene pr. e-post, og på klubbens hjemmeside og Facebookside.

Ny praksis for utsendelse av årsmøtedokumentene:

Årsmøtedokumentene vil dette året bli tilsendt alle klubbens medlemmer på e-post, og de vil bli lagt ut på klubbens hjemmesider, med unntak av regnskap 2019 og budsjett 2020.
Dokumentene vil i år ikke bli kopiert opp og lagt til avhenting i klubbhuset, slik det har vært gjort tidligere år. Dette er av miljøhensyn.

Dersom et medlem ønsker å få årsmøtedokumentene i papirformat til møtet, må de kontakte administrasjonen og gi beskjed om dette.

Hjertelig velkommen

Med vennlig hilsen

Styret i Bjørnefjorden Golfklubb