FORE! / Golf Grønn Glede


Golf - Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud, hvor formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktiv etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

Les mer om Golf - Grønn Glede på Norges Golfforbunds Nettsider => KLIKK MEG!

I Bjørnefjorden Golfklubb har vi aktiveteter for LHL.
Flere aktiviteter planlegges.

Kontakt Klubben for nærmere informasjon om hvilke aktiviteter vi kan tilby.