Nyheter

< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >
Under følger en kort oppsummering av Bjørnefjorden Golfklubb sitt årsmøte 2017. Komplett protokoll vil snarlig være tilgjengelig i klubbhuset.
Proshopen vil være betjent fra kl. 1130 til 1530 i vinterferie uken (uke 9).
Klubben inviterer sine medlemmer til årsmøte. Frist for forslag til møtet er mandag 13 februar. Årsmøtepapirene er tilgjengelig i klubbhuset fra mandag 27 februar.
Vinterens dugnadsoppgaver er i full gang. På bildet er Kisken, Åge, Arvid,Oddvar og Harald i gang med å rydde opp etter en rotvelt ved green 7. Vi møtes nå hver tirsdag kl 0930 og jobber ute så sant været er brukbart.
Det er blitt en årlig tradisjon med skogsrydding på banen i løpet av vinteren. Vi møtes ukentlig hvor vi jobber noen timer og deretter spiser felles lunsj. Oppdraget krever en vis fysisk evne og duger ypperlig som erstatning for dyre timer på helsestudio. Ta kontakt for mer info. mvh Driftsleder Per-Ove 902 62 444
Os & Fusaposten besøkte oss på golfbanen nylig.

Kontakt

Bjørnefjorden Golfklubb
Hatvikvegen 20
Postboks 121, 5202 Os

Telefon: 56 30 70 88

Epost: post@bjgk.no
Org.nr.: 977 254 906

Navigasjon