Nyheter

VI HAR NÅ GLEDEN AV Å MELDE GREEN 8 FOR ÅPNET.

Mark har gjort en strålende jobb med å utbedre hull 8, spesielt greenområdet vil bli veldig bra når det har vokst til med gress. Jeg understreker at det ikke er tillatt å gå inn i området for å hente baller. ved green er det lagt ut en teleskopstang som SKAL benyttes.