Nyheter

MEDLEMSMØTE TIRSDAG 11 SEPTEMBER KL. 19:00

Kveldens møteplan vil inneholde:

1. Årets spørreundersøkelser (GIF)

2. Status for økonomi

3. Sikkerhet på banen

4. Boligsaken

5. Åpen for spørsmål