Nyheter

INTRODUKSJONSKURS

Å spille golf er en flott måte til å komme ut i frisk luft og være i aktivitet. Det er lav terskel for å ha glede av golf, utover selve spillet har vi et godt sosialt miljø hvor de fleste trives. Vi lærer deg golfglede og har flinke instruktører som hjelper med å videreutvikle dine golfferdigheter.

Norsk folkehelseinstitutt har konkludert med at 2 runder golf pr. uke er tilfredsstillende fysisk aktivitet for  å fremme god helse.

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med perove@bjgk.no

Kontakt

Bjørnefjorden Golfklubb
Hatvikvegen 20
Postboks 121, 5202 Os

Telefon: 56 30 70 88

Epost: post@bjgk.no
Org.nr.: 977 254 906

Navigasjon