Nyheter

GAVEMIDLER FRA FANA SPAREBANK

I følge Marit søkte vi på følgende grunnlag:

Sitat:

Gavemidler til golfutstyr til barn og unge som ikke har anledning til å kjøpe eget utstyr  ( utstyr til gratis utlån) 

Dette for å gjøre golfsporten  mer tilgjengelig og steget inn til å begynne med golf mindre.

Det ble videre søkt om midler til å kjøre golfskole og til trening for ungdommer som faller utenfor de vanlige rammene.