Styret 2018

Tillitsvalgt: Navn: Telefon: Epost:
Medlem Helge Heggland 913 64 456 Send epost
Nestleder Eli-Karin Wiberg 900 32 954 Send epost
Medlem Martin Skorpen Eck 932 07 879 Send epost
Medlem Marit Nygård 905 66 063 Send epost
medlem Solveig Skjønberg 416 61 257 Send epost
Varamedlem Harald Håland 916 31 278 Send epost
Varamedlem Svein Gunnar Rein