Komitéer / grupper

Komité / gruppe: Styrekontakt: Telefon: Komitéleder: Telefon:
Dame Ingebjørg Klepsvik 414 51 832
Herre Rolf Olsen 900 67 427 Geir Engelsen 911 81 679
Senior Harald Håland 916 31 278 Harald Strøm 906 32 507
Turnering Rolf Olsen 900 67 427 Rolf Olsen 900 67 427
Barn og Ungdom Eli-Karin Wiberg 900 32 954
Bane/Anlegg Mark Mascolo 913 28 400 Trond Thorsø 907 85 350
HCP Nina Moore 56 30 70 88 Atle Olsen 911 30 893
Sponsor/Rekruttering N/A N/A
Valg Rapporterer til årsmøtet Erik Just-Olsen 468 21 515
Simulator Nina Moore 56 30 70 88 Geir Dalen 453 95 713
Kontroll Rapporterer til årsmøte N/A Komiteen velger selv leder N/A
Miljø Marit Nygård 905 66 063

Kontakt

Bjørnefjorden Golfklubb
Hatvikvegen 20
Postboks 121, 5202 Os

Telefon: 56 30 70 88

Epost: post@bjgk.no
Org.nr.: 977 254 906