Komitéer / grupper

Komité / gruppe: Styrekontakt: Telefon: Komitéleder: Telefon:
Dame Toril Søfteland 916 46 105 Anja Sandvik
467 73 938
Herre Erik Just-Olsen
468 21 515
Geir Engelsen 911 81 679
Senior Egil Lekven 468 03 678 Harald Strøm
Turnering Helge Heggland
913 64 456
Helge Heggland 913 64 456
Barn og Ungdom Hans Fevang 916 37 894 Kjell Inge Drønen 907 54 550
Bane/Anlegg Torun Lyssand 950 45 122 Trond Thorsø 907 85 350
HCP Torun Lyssand950 45 122 Steinar Stølsnes 975 01 648
Sponsor/Rekruttering Per-Ove B. Lysvold
902 62 444
Per-Ove Bahus Lysvold

Valg

Komiteen velger selv leder
Simulator

Martin Skorpen Eck
932 07 879
Kontroll Rapporterer til årsmøte N/A Komiteen velger selv leder N/A
Miljø, herunder:
VTG, Grønn Glede
Fadder, Banevert
Berit Marthinussen 928 13 768 Susan Heggland


959 05 665


Kontakt

Bjørnefjorden Golfklubb
Hatvikvegen 20
Postboks 121, 5202 Os

Telefon: 56 30 70 88

Epost: post@bjgk.no
Org.nr.: 977 254 906