Komitéer / grupper

Komité / gruppe: Styrekontakt: Telefon: Komitéleder: Telefon:
Dame Toril Søfteland 916 46 105 Anja Sandvik 467 73 938
Herre Erik Just-Olsen 468 21 515 Geir Engelsen 911 81 679
Senior Egil Lekven 468 03 678 Harald Strøm
Turnering Helge Heggland 913 64 456 Helge Heggland 913 64 456
Barn og Ungdom Hans Fevang 916 37 894 Kjell Inge Drønen 907 54 550
Bane/Anlegg Torun Lyssand 950 45 122 Trond Thorsø 907 85 350
HCP Torun Lyssand 950 45 122 Steinar Stølsnes 975 01 648
Sponsor/Rekruttering Per-Ove B. Lysvold 902 62 444 Per-Ove Bahus Lysvold
Valg Komiteen velger selv leder
Simulator Martin Skorpen Eck 932 07 879
Kontroll Rapporterer til årsmøte N/A Komiteen velger selv leder N/A
Miljø, herunder: VTG, Grønn Glede Fadder, Banevert Berit Marthinussen 928 13 768 Susan Heggland 959 05 665

Kontakt

Bjørnefjorden Golfklubb
Hatvikvegen 20
Postboks 121, 5202 Os

Telefon: 56 30 70 88

Epost: post@bjgk.no
Org.nr.: 977 254 906