Simulatorer

Bjørnefjorden Golfklubb har nå oppgradert våre 2 simulatorer til siste versjon av Full Swing Golf Simulatorer.

(Foto: Midtsiden)

Se film og informasjon på følgende nettside:http://www.fullswinggolf.com/video-gallery/virtual-golf-environments/

Full Swing simulatorer registrerer hvordan ballen faktisk flyr. Ballen registreres av 688 uavhengige sensorer plassert i 2 infrarøde felt. Sensorene registrer 50000 ganger i sekundet og er plassert 1,5 tommer fra hverandre (samme størrelse som en golfball) og klarer derfor å oppfatte hver minste forandring i ballflukten.

Ikke en eneste golfball kan fly, rulle eller sprett igjennom sensorene uten å bli fanget opp. Den resterende ballflukten gjenskapes av verdens mest avanserte Golfsimulator software, E6. Software en laget av Trugolf selskapet bak de største software suksessene i golf industrien.

Fullswing golfsimulatorer leser av ballen 3 ganger pr slag. Først leses fart og vinkel av gjennom de to sensorsettene. 3. avlesning kommer når ballen spretter tilbake av duken forbi den andre sensor-ringen og her måles det om det er av spinn i ballen. Fullswinggolf simulatorer leser altså av draw, fade, slice og hook.

På simulatoren bruker man sine egne køller og baller. Man trenger ikke spille ballen fra et spesifikt sted i simulatoren eller fortelle maskinen hvilken kølle man bruker.Dette er selvfølgelig unødvendig fordi maskinen kun leser av hvordan ballen faktisk flyr.

Opprett gjerne en personlig profil på Full Swing Golf, for da kan du være med å spille turneringer både lokalt og internasjonalt.

Bestilling av tid
Bestilling av tid gjøres i Golfbox. Det kan også bestilles faste spilletider, kontakt da administrasjon.

Telefon: 56 30 70 88.

Priser
Sim. pr. time
Hverdager kl 16 - 23, helg, høytider Ikke medlemmer kr. 300
Hverdager kl 10 - 16 (ikke 27.-31.desember) Ikke medlemmer kr. 300
Hverdager kl 16 - 23, helg, høytider Medlemmer kr. 250
Hverdager kl 10 - 16 (ikke 27.-31.desember) Medlemmer kr. 200


Faste bookinger hverdager kl 16 - 23 og hele helgen Medlemmer kr. 200
Faste bookinger hverdager kl 10 - 16 Medlemmer kr. 150
Junior 0 - 19 år Medlemmer 1/2 pris
Klippekort

Klippekort 25 timer - kan også brukes til faste bookinger - Ny!

Klippekort 10 timer - kan også brukes til faste bookinger

Medlemmer

Medlemmer

kr. 4 000

kr. 2 000

Strøtimer junior 0 - 19 år - 1 okt. til 31 mars Medlemmer kr. 1 500


HUSK AT DET ER MULIG Å BETALE MED VIPPS BENYTT KODE 74 317