Prisliste

Medlemskontingent: Pris 2019
Kategorier:
Greenfeemedlemskap 1.900,-
Spillerettsmedlem > 22 år * 5.500,-
Spillerettsmedlem student/vernepliktig/lærling
1.800,-
Spillerettsmedlem <= 22 år **
1.750,-
Andelsmedlem * 4.000,-
Andelsmedlem <= 22 år **
1.750,-
Andelsmedlem student/vernepliktig/lærling 1.800,-

Spillerettsmedlemskap familie (foreldre pluss inntil 2 barn under 18 år)

10.500,-
Barn til og med 12 år såfremt de deltar i organisert trening. 350,-

*Det gies kr 300,- i rabatt for ektefelle
**Det gies kr 400,- i rabatt for søsken

Dugnad:
Dugnad 22 - 74 år, 5 timer dugnad eller 700,-
Dugnad 75 - år Fritatt
Dugnad 16-19 år, juniorkomiteen administrerer dugnaden
VTG-medlemmer er fritatt fra obligatorisk dugnad det kalenderåret de har gjennomført kurs, men er hjertelig velkommen til å delta.


Leie Bagskap Pris 2019
Pris inkl. mva. pr. år. 500,-Greenfee 2018 Hverdager
08:00-11:50
Hverdager
fra 12:00
Helg/Helligdag Junior, student, knøtt, mill.
Spill på Vinterbane 150,- 150,- 150,- 1/2 pris


Greenfee Grønn Glede gruppen 200,-
Greenfee 9 hull 225,- 275,- 300,- 1/2 pris
Greenfee 18 hull 275,- 325,- 375,- 1/2 pris
Greenfee P&P (Gjelder gjestespillere) 50,-
For spørsmål vedrørende medlemskap, greenfee, kurspriser for bedrifter etc, eller andre ting, vennligst kontakt klubbadministrasjonen på telefon 56 30 70 88 eller post@bjgk.no.

Vi gjør oppmerksom på at medlemskapet automatisk går videre fra år til år, og at en eventuell oppsigelse og endring fra spillerettsmedlemskap til greenfee medlemskap skal meldes klubben skriftlig innen 31.12.


Kontakt

Bjørnefjorden Golfklubb
Hatvikvegen 20
Postboks 121, 5202 Os

Telefon: 56 30 70 88

Epost: post@bjgk.no
Org.nr.: 977 254 906