Prisliste

Medlemskontingent: Pris 2019
Kategorier:
Greenfeemedlemskap 1.900,-
Spillerettsmedlem > 22 år * 5.500,-
Spillerettsmedlem student/vernepliktig/lærling
1.800,-
Spillerettsmedlem <= 22 år **
1.750,-
Andelsmedlem * 4.000,-
Andelsmedlem <= 22 år **
1.750,-
Andelsmedlem student/vernepliktig/lærling 1.800,-

Spillerettsmedlemskap familie (foreldre pluss inntil 2 barn under 18 år)

10.500,-
Barn til og med 12 år såfremt de deltar i organisert trening. 350,-

*Det gies kr 300,- i rabatt for ektefelle
**Det gies kr 400,- i rabatt for søsken

Dugnad:
Dugnad 22 - 74 år, 5 timer dugnad eller 700,-
Dugnad 75 - år Fritatt
Dugnad 16-19 år, juniorkomiteen administrerer dugnaden
VTG-medlemmer er fritatt fra obligatorisk dugnad det kalenderåret de har gjennomført kurs, men er hjertelig velkommen til å delta.


Leie Bagskap Pris 2019
Pris inkl. mva. pr. år. 500,-


 
 

Kontakt

Bjørnefjorden Golfklubb
Hatvikvegen 20
Postboks 121, 5202 Os

Telefon: 56 30 70 88

Epost: post@bjgk.no
Org.nr.: 977 254 906