Prisliste

Medlemskontingent: Pris 2018
Kategorier:
Greenfeemedlemskap 1.800,-
Spillerettsmedlem > 22 år * 5.400,-
Spillerettsmedlem student/vernepliktig/lærling
1.700,-
Spillerettsmedlem <= 22 år **
1.700,-
Andelsmedlem * 3.900,-
Andelsmedlem <= 22 år **
1.700,-
Andelsmedlem student/vernepliktig/lærling 1.700,

Spillerettsmedlemskap familie (foreldre pluss inntil 2 barn under 18 år)

10.500,-
Barn til og med 12 år såfremt de deltar i organisert trening. 250,-

*Det gies kr 300,- i rabatt for ektefelle
**Det gies kr 400,- i rabatt for søsken

Dugnad:
Dugnad 22 - 74 år, 5 timer dugnad eller 700,-
Dugnad 75 - år Fritatt
Dugnad 16-19 år, juniorkomiteen administrerer dugnaden
VTG-medlemmer er fritatt fra obligatorisk dugnad det kalenderåret de har gjennomført kurs, men er hjertelig velkommen til å delta.


Leie Bagskap Pris 2018
Pris inkl. mva. pr. år. 500,-Greenfee 2018 Hverdager
08:00-11:50
Hverdager
fra 12:00
Helg/Helligdag Junior, student, knøtt, mill.
Spill på Vinterbane 150,- 150,- 150,- 1/2 pris


Greenfee Grønn Glede gruppen 200,-
Greenfee 9 hull 225,- 275,- 300,- 1/2 pris
Greenfee 18 hull 275,- 325,- 375,- 1/2 pris
Greenfee P&P (Gjelder gjestespillere) 50,-
For spørsmål vedrørende medlemskap, greenfee, kurspriser for bedrifter etc, eller andre ting, vennligst kontakt klubbadministrasjonen på telefon 56 30 70 88 eller post@bjgk.no.

Vi gjør oppmerksom på at medlemskapet automatisk går videre fra år til år, og at en eventuell oppsigelse og endring fra spillerettsmedlemskap til greenfee medlemskap skal meldes klubben skriftlig innen 31.12.