Historie

Det står skrevet i de dager at Samson Bjørke den 22 november 1994 kalte inn noen frelste golfere og stiftet Bjørnefjorden Golfklubb. Protokollen sier at golfklubben hadde 30 medlemmer, 11 kvinner og 19 menn. Golfbanen skulle ligge på Hauge ved Os.

Grunneier Samson Bjørke og en voksende flokk av andre ivrige ildsjeler fikk tidlig opp et treningsfelt og en enkel 6 hull golfbane.

Banen ble meget populær og de første årene synes vi at man hadde fått en fantastisk bane med 6 hull på fra 50 til 100m.
Klubbhuset var en utendørs sitteplass hvor det alltid var varm kaffe og nystekte vafler.

Ettersom klubben vokste, ble det innredet et kontor og en "Proshop" på låven.
Tilstrømningen til dette golf paradiset var sterkt økende. Det ble derfor vedtatt å leie arealer fra to velvillige grunneiere for å kunne bygge en 9 hulls golfbane. Avtalene ble inngått 29.02.1996.

Slopet bane og nytt klubbhus
Medlemstallet vokste og greenkeeper ble ansatt. Med stor dugnadsånd ble 9 hulls banen bygget og endelig slopet i august 1999.
Banen lå i meget variert terreng og ble forbedret og drenert vesentlig hvert eneste år. Nye bedre greener ble åpnet.

klubbhus.jpg

Bildet: tidlig utgave av drivingrange

I 1998 ble låven innredet til et "nytt" flott klubbhus med kontorer, proshop kafeteria og garderober.

Det ble lagt ned minst en kilometer med drensgrøfter. Fairwayer ble utvidet og forbedret. Noen nye greener ble bygget. Endelig kunne man våren 2002 sette fokus på finish på banen. Dette har betalt seg og klubben har hatt ca 20.000 enkle 9 hulls runder på banen i år.

I 2005 innstallerte vi to avanserte Full Swing golfsimulatorer. Disse er svært populære til trening, spill og sosial aktivitet i vinterseongen.

Medlemmene har mange sosiale aktiviteter sammen. De har et godt rykte for å ta vel imot nye og erfarne golfere. En rekke medlemmer har på kort tid blitt dyktige i sporten og vi er ekstra stolt over at Øystein Engevik ble vår første landslagsspiller. Han tok også en sterk 2. plass i Norgesmesterksapet 2009 (og en 3. plass i 2010) og har nå blitt proff for å se om han kan leve av idretten.

Klubben har den beste elitetroppen i Hordaland og holder de fleste banerekordene. På jentesiden har vi fått vår første Norgesmester i Solveig Helgesen, som både er blitt Junior Norgesmester og Norgesmester for Damer i 2011.
Solveig Helgesen har spillt 6 år på landslaget og deltatt i turneringer i Afrika, USA og Europa.

Klubben har nå ca 600 medlemmer.

Utfordringene for å håndtere alle medlemmer, gjester og sponsorer på en god måte på travle dager er store. Historien vil fortelle om vi vil lykkes med dette.

Kontakt

Bjørnefjorden Golfklubb
Hatvikvegen 20
Postboks 121, 5202 Os

Telefon: 56 30 70 88

Epost: post@bjgk.no
Org.nr.: 977 254 906