VTG Kurs

Bjørnefjorden Golfklubb arrangerer "Veien-til-Golf"-kurs (VTG) flere ganger i løpet av sesongen.

"Veien-til-golf" eller "VTG" er Norges Golfforbunds opplegg for golfopplæring for nybegynnere.
VTG kurset er beregnet for deg som ønsker å bli kjent med golf og finne deg til rette i miljøet.
Kurset gir deg praktisk innføring i hva golfspillet handler om og omfatter trening i grunnleggende teknikk, sikkerhet og opptreden på banen. Det er ikke lenger krav om å bestå noen teoretisk eksamen eller praktisk prøve, men kurset er obligatorisk for alle som ønsker å spille på en golfbane.
Du får også prøve å spille noen hull på banen vår for å oppleve hva golf er.

Vi arrangerer kurs som starter fredag og fortsetter lørdag og søndag ca 5 timer pr. dag som blir benyttet til praktisk trening og spill.
Målet er at dere skal lære grunnleggende teknikker og spillforståelse, samt litt regler og etikette for spill på bane.
Vi har også som mål at dere skal bli kjent med klubben vår, og de tilbud vi kan gi våre medlemmer.
VTG-kurset inkluderer også trening med pro-en vår.

I forbindelse med kurset vil dere få tilbud om golfutstyr og flere instruksjonstimer sammen med våre golfinstruktører.
slik at dere raskt kan komme videre med golfspillet. Dere vil også få kontakt med representanter for våre Grupper. Dvs. at det kommer medlemmer som er med i Senior-, Dame-, Junior- og Herre-gruppen for å fortelle litt om hva de driver med, og for å ønske dere alle velkommen inn i de respektive gruppene.

Priser Veien-til-Golf kurs 2018:

Nye VTG medlemmer tilbys følgende medlemspakker:

  • Spillerettsmedlemskap ut 2018 kr 2500,-
  • Greenfeemedlemskap ut 2018 kr 1800,-

  • Som spillerettsmedlem har man fritt spill inkludert, med greenfeemedlemskap betales det for hver runde. Begge type medlemskap inkluderer ett abonnement på magasinet Norsk Golf pr. husstand. Nye VTG-medlemmer er fritatt for dugnad i innmeldingsåret. Senere gjelder klubbens vanlige reglement for dugnad, 5 timer pr år, evt. en avgift på kr. 700,- om man ikke ønsker å delta.

    For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at i henhold til Norges Golfforbunds regelverk må man gi melding til klubben innen 31/12 dersom man ønsker å endre type medlemsskap, skifte klubb eller melde seg ut om man mot formodning skulle komme til at man ikke ønsker å fortsette med golf. Fra året etter at man ble VTG-medlem gjelder klubbens ordinære priser for medlemsskap, se prislisten.

    Kurset er gratis, ved innmelding i andre klubber enn BJGK betales det kr. 1600,- for utstedelse av kursbevis.


    Se full prisliste her