Regler

Golfere har alltid fortrinnsrett.

Du teller hvert spark i dette spillet. Den med minst antall spark etter runden er ferdigspilt , er vinneren av runden. Påfølgende kommer noen ekstraregler for spillet:

  1. Ballen skal spilles ut ifra Football-tee. Disse er markert med hvite markører. Hullet du skal spille imot er markert med korte flagg, hvite med fotball på.
  2. Det er kun tillatt å sparke ballen. Vipp eller føring av ballen er ikke tillatt. Straffen for dette er 2 straffepoeng.
  3. Hvis ballen er uspillbar, droppes ballen på nærmeste spillbare område, dog ikke nærmere hullet. 1 straffepoeng tildeles
  4. Lander ballen din på golfgreen, skal ballen plukkes opp og droppes utenfor greenområdet, dog ikke nærmere hullet.
  5. En ball kan markeres og tas opp hvis ballen ligger i veien for medspillerens ball-linje. Ingen straffepoeng.
  6. Hvis en ball blir truffet av en annen ball under spill, legges den ballen som ble truffet tilbake der den lå. Ingen straffepoeng.
  7. Under putting kan man velge om man vil ha i flagget eller ikke.
  8. Den med færrest spark på forrige hull har honnøren på neste hull. Ved utspill på hull 1, blir man enig om startrekkefølgen på forhånd.
Ordforklaringer

Green: Området med kort gress (ikke lov at spille Footgolf her!)
Fotball-tee: Utsparksstedet ved starten av hvert hull
Dropp: Du plukker opp ballen, holder den i full armlengde med begge hender og slipper ballen ned i samme retning ballen kom fra
Putting: Putting er å få ballen oppi hullet. Puttingområdet kan defineres som området før ballen er kommet til hullet, der det er sannsynlig at du kan putte på 1 eller 2 spark.
Honnør Personen som skal spille ut først fra fotball-tee. Det vil si personen som vant forrige hull.

Kontakt

Bjørnefjorden Golfklubb
Hatvikvegen 20
Postboks 121, 5202 Os

Telefon: 56 30 70 88

Epost: post@bjgk.no
Org.nr.: 977 254 906