Grupper

Damegruppen

Damegruppa på Bjørnefjorden Golfklubb er ei aktiv gruppe som spelar golf kvar onsdag frå april og ut september (-juli månad). Til saman ca. 15 onsdagar med varierande speleformer, både single- og par/lag turneringar.

Vi går 9 hol og begynner kl 18:00.

Er du ny i klubben ynskjer vi å ha deg med. Det gjev god turneringstrening og er ein unik mogeleghet til å tilegne seg regler o.a.

I individuelle konkurransar deler vi oss i to klassar etter hcp, medan lag- og parturneringer er samansett av spelarar med forskjellige hcp.Vi premierer vinnarane i kvar klasse og resten av deltakarane er med på vintrekning.

Terminlista for 2017 er klar og kan også finnast her: Terminliste damegruppa.pdf og på gruppa si facebookside . All påmelding foregår i Golfbox.

Elles så oppfordrar vi alle til å vere med på klubben sine andre turneringar.

Det er rom for fleire deltakarar onsdagskveldane og vi håpar at fleire av damene som er medlemmar i Bjørnefjorden vil bli med på våre sosiale kveldar.

I 2017 er følgjande med i komiteen:

  • Toril Søfteland
  • Mette M. Lunde
  • Sølvi M. Krabbedal
  • Helen Bauge
  • Mette Fammestad
  • Solveig Skjønberg
  • Ingebjørg Anna Klepsvik (leder)